อัตราค่าบริการ

ไม่กำหนดน้ำหนักขั้นต่ำของออเดอร์
ราคาไม่ซับซ้อนเหมือนคิดชิ้นต่อชิ้น
ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

แบบประหยัด

จาก
฿50
ต่อกิโลกรัม
สั่งจองแบบประหยัด

แบบมาตรฐาน

จาก
฿70
ต่อกิโลกรัม
สั่งจองแบบมาตรฐาน

แบบเร่งด่วน

จาก
฿100
ต่อกิโลกรัม
สั่งจองแบบเร่งด่วน

บริการรับส่งผ้า

บริการรับส่งฟรีทุกออเดอร์ภายในบริเวณที่ถูกไฮไลท์ไว้บนแผนที่ข้างล่าง หากท่านอาศัยอยู่นอกเหนือบริเวณที่ถูกไฮไลท์ไว้ เราอาจสามารถเสนอบริการรับส่งให้ท่านได้ อย่างไรก็ตามจะมีค่าบริการกิโลเมตรละ 20 บาท โดยนับจาก อนุสาวรีย์สามกษัตริย์.